Misi & visi

SATU AMAL, BERKAT DUNIA AKHIRAT

Siapa kami?

  • Sahabat Amal Care (SAC) adalah Badan NGO yang memberikan sepenuh komitment demi kelangsungan kebajikan & dakwah khususnya buat asnaf fakir miskin dan muallaf di seluruh Malaysia.

Misi

  • Memperkasa golongan asnaf ke arah kecemerlangan secara holistik dan menambah baik kehidupan mereka serta menjadi platform rujukan dikalangan golongan asnaf.
  • Membantu dan membimbing secara kemas dan konsisten dikalangan muallaf dalam menguasai ajaran Islam sebenar.

visi

  • Melaksanakan pendekatan dakwah yang berkualiti dan relevan serta menjadi rakan strategik dakwah dengan komuniti dan pihak berkepentingan.

Aktiviti pertubuhan

Ketahui lebih lanjut aktiviti yang dijalankan oleh kami.

Projek Terkini

Ikuti projek terkini dari Sahabat Amal Care (SAC).